DỰ ÁN NUÔI TRỒNG THỦY HẢI SẢN NƯỚC BIỂN CẦN CHUYỂN NHƯỢNG
SEA WATER AQUACULTURE PROJECT NEEDS TO TRANSFER

 

Chúng tôi đang cần chuyển nhượng dự án nuôi trồng thủy hải sản nước biển tại Lộc An, Phước Hải, Đất Đỏ, BR-VT, đã xây dựng trên diện tích đất 5 ha, bao gồm khu trại giống, khu chăm sóc và khu nuôi thương phẩm, có hơn 400 bể nuôi bằng bê tông, có thể dễ dàng cải tạo lại thành trại tôm giống quy mô lớn.

 

We are in need of transferring a seawater aquaculture project in Loc An, Phuoc Hai, Dat Do, BR-VT, built on an area of 5 hectares, including hatchery area, hatchery area and commercial grow out area, having more than 400 concrete tank, which can easily be converted into a large scale shrimp hatchery.

 

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết / Contact us for more details:
C./Ms. Thảo, ĐT / HP: 0903621545; E-mail: logisticuspc@uspc.com.vn

 

 

Tổng quan Dự án - General view of the project

 

 

Khu trại giống - Hatchery

 

 

Khu chăm sóc cá con - Nursery

 

 

Khu nuôi cá thương phẩm – Grow-out