TRÍ AN [ 0868.06.7777 ]
THU MUA THẺ CHÂN TRẮNG AO BẠC ÁP DỤNG 07/03/2021
• Kiểm Kháng Sinh
20c lớn 215 + 1c 5000d
20c nhỏ 215 - 1c 3000d
25c lớn 198 + 1c 3000d
25c nhỏ 200 -1c 5000d tới 27c
30c lớn 180 +1c 3000d
30c nhỏ 178 -1c 3000d tới 35c
40c lớn 155 +1000
40c nhỏ 153-1c 1000d
50c lớn 140 +1c 1000d
50c nhỏ 137 +-1c 1000d
60c lớn 126 +1c 500d
60c nhỏ 124 -1c 500d
70c lớn nhỏ 120 +-1c 500d
• Bắt Màu
80c lớn nhỏ 113 +1c 500d (màu)
100c 110 +1c 300 -1c 200d (màu )
200c lớn 84 +1c 200d tới 170c (màu)
200c nhỏ 82 -1c 300d tới 250c [màu]
Mua tại khu vực Cà Mau vs Bạc Liêu.

Giá thẻ kks 7.3
30cl 178k +-2
40cl 155k +-1
50cl 140k +-
60c 126k +-500
70c 120k +-500
100c 95k +-500
Xem màu ao bạt 100c 107k
Các sezi khác vẫn mua Bình thường ưu tiên khu vực Bạc Liêu sóc trăng ai bán lh 0915434635

Giá the đập đá kks ,ao bạc ,ao đất ,7/3
30c lớn 181k
30c nhỏ 178k, thẻ ao bạc , không kks ,
40c lớn 152k
40c nhỏ 150k
50c lớn 142k
50c nhỏ 140k
60c lớn 125k
60c nhỏ 124k
70c 120k
100c 94k
Mua khu vực bac lieu, Vĩnh Châu, chợ kinh LH 0919781835

Giá the kks 6/3 ao bạc , bắt ngang thương lượng giá. 100c ao bạc xem màu 107k +-200₫
30c 178k lớn
30c 176k nhỏ
40c 152k lớn
40c 150k nhỏ
50c 140k lớn
50c 137k nhỏ
60c 125k ,
70c 120k
80c 110k
100c 92k
Mua khu vực bac lieu, Vĩnh Châu, chợ kinh LH 0919781835 ,

Giá thẻ kks 7/3/2021 lh 0793652820 gặp thân 20c- 215k +-5 k
25c -198k +3-5 k
30cl - 178k +-3k
40c-154k +1-2k
50c -140k +-1k 60c - 127k +-500d
100c -95 +-300d.ao bạt xem màu a3 100 con 107+- 300d tới 150 con.

Giá thẽ áp dụg ngày 7/3/2021 DNTN LÊ ĐIỀN DT 0919326242 Kiểm Kháng Sinh
20c 215
25c lớn 198(+3)
25c nhỏ 196(-3)
30c lớn 180(+3)
30c nhỏ 178 (-3)
40c lớn 153(+1)
40c nhỏ 153(-2)
50c 140(+-1)
60c 125(+-500)
70c 120 (+- 500d)
80c 111 (+- 500d )
100c 107 +1c 300 -1c 200d (màu trung bình, mua đến 300 con)

Giá thẽ áp dụg ngày 6/3/2021 DNTN LÊ ĐIỀN Khu vực cà mau,năm căn, ngọc hiển DT 0919326242 Kiểm Kháng Sinh
20c 215
25c lớn 198(+3)
25c nhỏ 196(-3)
30c lớn 177(+3)
30c nhỏ 177 (-3)
40c lớn 153(+1)
40c nhỏ 153(-2)
50c lớn 140(+1)
50c nhỏ 138(-1)
60c 125(+-500)
70c lớn nhỏ 120 -1c 500d
80c lớn nhỏ 111 +1c 500d )
100c 107 +1c 300 -1c 200d (màu trung bình, mua đến 300 con)

Giá thẻ kks 7.3
30cl 180k +2k 30c nhỏ 178k-2k
40cl 153k +-1k
50cl 142k +-1k
60c 126k +-500
70c 122k +-500
100c 95k +-500
100c 107+-300 ao bạc xem màu
Kv sóc trăng bạc liêu cà mau
Lh 0962676593 Nhã

Ngày 07/3 *Thẻ ao đất 28c-29c về lớn 30c 185, bắt oxy.
**25c 199-200 lên xuống 2000/c
Nhận Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng. Liên hệ : Hưng 0976789919 hoặc 0905967919

Ngày 06/3 Thẻ ao đất 28c-29c lớn 30c 185, bắt oxy.
Nhận Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng. Liên hệ : Hưng 0976789919 hoặc 0905967919

Mua tôm thẻ oxi và dập tất cả các size.
Giá thẻ ngày 6/3 khu vực Bình Đại
25c 200k
30c lớn 190k
30c nhỏ 185k
40c lớn 165k
40c nhỏ 160k
50c 135k
60c 125k
70c 115k
100c 95k
200c 68k......
Lh 0907305881 Thúy.

Giá thu mua tôm sú the oxy khu vực trà vinh 7/3/2021 có sự thay đổi đáng kể cho bà con mình tham khảo ai có liên hệ 0799414474
Sú oxy 20con 310k
30con 240k
40con 180k
50con 150k
60con 130k
70con 110k
Thẻ oxy 25con 200k
30con 185k
40con 160k
50con 138k
60con 123k
70con 115k
100con 96k
Ao bạc 100con 102k

Giá thu mua tôm sú the oxy khu vực trà vinh 6/3/2021 cho bà con mình tham khảo ai có liên hệ 0799414474
Sú oxy 20con 310k
30con 240k
40con 180k
50con 150k
60con 130k
The oxy 25con 205k
30con 185k
40con 165k
50con 138k
60con 123k
Mua 100con 97ngan

Giá thẻ kks 7/3/2021 ( khánh 0947397885) 20c- 215k +-5 k
25c -198k +3-5 k
30cl - 178k +-3k 40c-154k +1-2k
50c -140k +-1k 60c - 123k +-500d
100c -93 +-300d.ao bạt xem màu a3 100 con 107+- 300d tới 150 con.

Giá thẻ kks 7/3 kv CM, BL, KG
20c 217+-5
25c 198+3-5
30c 180+-3 lớn
40c 155+1-2 lớn
50c 140+-1
60c 124+-500
70c 119+-500
80c 113+-300 màu
100c 108+-300 màu
150c 92+-200 màu
200c 75+-200
Lh 0944926131 Phú Cường.

Giá thẻ kks 6/3 kv CM, BL, KG
20c 217+-5
25c 200+3-5
30c 180+-3 lớn
40c 156+1-2 lớn
50c 140+-1
60c 124+-500
70c 119+-500
80c 113+-300 màu
100c 108+-300 màu
150c 92+-200 màu
200c 75+-200
Lh 0944926131 Phú Cường.

6/3 Su oxy 20lon 325
The oxy 30c 185k
0979257767 tính
kV.bac liêu

THẢO LUẬN:

 

(*) Các nội dung do cá nhân gửi tới Việt Linh để đăng tin hoặc đã đăng công khai trên các trang, nhóm facebook.

Lưu ý:
1. Người đăng tin chịu trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp của các thông tin gửi đăng.
2. Người sử dụng tin cần kiểm tra kỹ các thông tin trước khi quyết định giao dịch. Xem hướng dẫn GIAO DỊCH AN TOÀN

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 383.99779 - 0902.580018 - Hotline: 090.889.2699
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]. Facebook: VietLinh

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn  vietlinh.vn
Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang
DMCA.com Protection Status