VIETLINH2021 - AQUA & AGRI TECH/PRO

Triển lãm trực tuyến Kỹ thuật và Sản phẩm ngành thủy sản, nông nghiệp

Các bảng giá của nhóm Giá tôm + và nhóm Sàn giao dịch tôm, nhóm Người mua tôm

Giá thẻ kks 24/9/2021
20c 225+-10
25c 175 + 5
25c nhỏ 170 - 5
30c 146 +-3
40c 125 +-1
50c 105 +-1
Lh: 0949 932 955 Phuong Nhi

Giá thẻ kks 16/9/2021
20c 225+-10
25clớn 170 + 5
30c 143 +-3
40c 122 +-1
50c 102 +-1
60c 96 +-0,5
Lh: 0949 932 955 Phuong Nhi

Giá sú oxi luộc 24.9
50c 135k
60c 125k
70c 115k
80c 105k
Ưu tiên khu vực Bạc Liêu - 0915434635 Xem các bảng giá trước

thẻ oxi luộc đỏ không cần kiểm ks 25/9
70c-100k
60c-105k
50c-110k

thẻ ao bạt 24/9 Sóc Trăng
bắt ngang xem tôm màu xanh.
100c-87k +-200
150c-73k+-200
200c-60k+2-3
Liên hệ THÂN: 0793652820 Xem các bảng giá trước

Giá sú oxi luộc 24.9
50c 135k
60c 125k
70c 115k
80c 105k
Kv bạc liêu
Lh 0962676593 Nhã

Thẻ ao bạt xem màu ko kiểm
60c 100k -500 nhận về nhỏ tới 74c
100c 86k +200 về lớn
100c 82k -200 về nhỏ tới 130c
Ao đất kks
30c 145k +-3k 40c 125k +-1k
50c 108k +-1k 60c 98k +-500
70c 93k +-500 80c 88k +-500
100c 75k +-300
Kv sóc trăng bạc liêu cà mau
Lh 0962676593 Nhã

19/9/2021
thẻ ao bạc xem màu
25c 170k +-5k
60c 100k+-500
100c 84k +300 tới 70c
Kv bạc liêu cà mau
Lh 0962676593 nhã

Thẻ kks 18/09
30c 145 +-3k
40c 125k +-1k
50c 105k 1-1k
60c 98k +-500
70c 93k +-500
80c 88k +-500
100c 75k +-300
Kv vĩnh châu mỹ xuyên sóc trăng
Lh 0962676593 Nha

THẺ CHÂN TRẮNG AO BẠC ÁP DỤNG 24/09/2021
•Kiểm Kháng Sinh
20c lớn 235 + 10.000₫
20c nhỏ 235 - 10.000₫ tới 22.01c
25c lớn 182 +7.000₫ tới 22,01c-24c
Qua 24c móc 25c 178 +1c 7.000₫
25c nhỏ 173 -5.000₫ tới 26c
30c lớn 147 +3.000₫
30c nhỏ 145 -2.000₫
40c lớn 125 +1.000₫
40c nhỏ 125 -2.000₫
50c lớn nhỏ 106 +-1.000₫
60c lớn 96 +500₫
60c nhỏ 96 -500₫
70c 91 +-500₫
80c 83 +500₫
👉lưu ý,hàng kiểm tôm đẹp hạn chế thẹo,thẹo nhiều thương lượng giá miệng
*Bắt màu
50c lớn 105 +500đ
50c nhỏ 105 -1000đ
60c 96 +-500đ tới 80c
100c lớn 83 +200₫
100c nhỏ 81-1c 200đ tới 130c👈
150c lớn 65+-200đ
150c nhỏ 63 -1c 200d tới 170c
200c 48 +200₫ -300₫ tới 230c
Tại Khu Vực Cà Mau
TRÍ AN [ 0868.06.7777- 0916.82.81.69] Xem các bảng giá trước

Gia the kks 23/9 - 24/9
kV sóc Trăng bạc liêu
20c 228+-10
25lon 175+5k
25nho 168-5k
30con 148(26_28con)
30lon 146+2k
30nho 144-2k
40con 127(34_38con)
40con 125+-1k
50lon 108+1k
50nho 106-1k
60con 100+-500tới 80con
100c 75k ao bat xem màu 87k
0979257767 tính
Liên hệ TÍNH: 0979257767 Xem các bảng giá trước

 

Giá thẻ kks 23-24/9/2021
25c 171k +-5
30cl 146k +2
30cn 144k -2
40c 127k +-1
50c 108k +-1
60c 98k +-500
70c 90k +-500
Ưu tiên khu vực Bạc Liêu ac lh 0943211494 Xem các bảng giá trước

Sú ngày 22/9/2021
60c 100
70c 90
80c 80
100c 70
Khu vực Bạc Liêu - 0352881161 Xem các bảng giá trước

Giá tôm thẻ kks tại khu vực bac lieu ngày 24/9 ,
20c 230k+-10k
25c lớn 173k +5k
25c nhỏ 165k-5k
30c lớn 145k+2
30c nhỏ 142k-2
40c lớn 126k+1
40c nhỏ 125k-1
50c lớn 107k+1
50c nhỏ 104k-1
LH: 0919 781 835 Xem các bảng giá trước

Giá thẻ kks ngày 21/9/2021
20c227(+-10)
25c170(+-5)
30c144(+-2)
40c 125(+1-2)
50c 108(+-1)
60c 100(+-500)
70c 94(+-500)
Bắt ngang màu xanh kỵ nâu đỏ
50c 105
60c 97
70c92
..........
100c 82
Liên hệ LÊ ĐIỀN: 0919326242 Xem các bảng giá trước

Giá thẽ kks 20-9 khu vực bạc Liêu
20c lớn 230k +10k
20c nhỏ 225k -10k
25c lớn 170k +5k
25c nhỏ 165k -5k
30c 144k +_3k
40c 125k +1-2k
50c lớn 108k +1k
50c nhỏ 105k -1k
60c 98k +_500d
Call 0948171794 gập Lâu

Giá thẽ kks 6/9 khu vực bạc Liêu
20c 200k +_10k
25c lớn 152k +5k
25c nhỏ 147k -5k
30c lớn 132k +2k
30c nhỏ 130k -2k
40c 114k +1-2k
50c 94k +_1k
Alo 0789940941 gập lâu

 

Giá thẻ ngày 18/9/2021. Khu vực Trà Vinh
20c 220k(+-10) về nhỏ đến 22 con.
25c 165k(+-5)
30c143k(+-2)
40c 125k(+1-2)
50c 100k(+-1)
60c 90k (+-500)
100 c 70k (+-500)đến 75 con.
Bắt màu xanh
100 con 80k. (+_500) đến 75 con
60 con 95k (+_500)
..........
Liên hệ: 08 676 93 676 - 0908 494 363 (Minh Thắng)

thẻ size ao đất khu vực Bình Đại.
25c 165k
30c lớn 148k
30c nhỏ 145k
Lh 0907305881 Thúy.

tôm thẻ ao đất khu vực Bình Đại 17/9/2021
25c 165k
30c lớn 148k
30c nhỏ 145k
Lh Thúy: 0907305881

5/9/2021 khu vực Bình Đại
30c lớn 142k
30c nhỏ 140k
0907305881 Thúy.

giá vừa tăng thêm: Giá thẻ ngày 17/09/2021 khu vực CÀ MAU (kiểm kháng sinh)
size 20 -30 tăng 2k
✓ 20c 227+-10 (tới 22c00)
25c 172+5
25 nhỏ 168-5 (tới 27c00)
30c về lớn 143+2
30 về nhỏ 143-2
40 122+1 -2
50c 106k +-1
60c 98k+-500
70c 92k+500 70con nhỏ 90k-500
..................
Bắt màu: xanh, kỵ nâu đỏ
100c 80k+-200đ
ĐẶNG AN - 0919965279 Xem các bảng giá trước

Gia thẽ : 16/9/2021: kiem khang sinh
20c=227k +_10k
25cl=169k+5
25cn =164k-5k
30c lớn =141k+3
30c1nhỏ=140k-2
40c lớn=121+1k
40c nhỏ=121-2k
50c lớn=103+1k
50c1 nhỏ =103-1k
60c =98k+_500d
70c =93k+_500d.
100c_80–85ngan tuỳ màu .(tôm nhõ bắt màu giá thoa thuận tuỳ theo zise .
Cà Mau .cái nước .-phú Tân .Năm căn -ngọc hiễn .Đầm Dơi ..v.v
NHẬT TRƯỜNG. 0949678667-0942334444 Xem các bảng giá trước

Giá thẻ kks 12/9/2021
20cl- 217k +5-10k
25cl-158k +-5k
30c -134k+-2k
40c-117k +1-2k
50c- 100k+-1k
60c - 88k +-500đ tới 75c.
( khánh 0947397885- 0917393597) Xem các bảng giá trước

Giá tôm bạc , sipong, yếu đá, mềm vỏ... 11/9/2021
50 lớn - 75k
70 lớn - 65k
100 lớn - 55k
150 lớn - 45k
200 lớn - 40k
300 lớn- 35k
lh 0947.683.777 mua tất cả mọi nơi, miễn giao đc tới cà mau. Ưu tiên cà mau.

 

Giá thẻ kks 12/9 kv CM, BL
20c 220+5-10
25c 162+-5 lớn
30c 136+-3
40c 117+1-2
50c 100+-1
60c 92+-500
70c 87+-500 lớn
100c 77+-200 màu
Lh 0944926131 Phú Cường

Giá thẻ kks 11/9 kv CM, BL
20c 218+5-10
25c 162+-5 lớn
30c 136+-3
40c 117+1-2
50c 100+-1
60c 88+-500
70c 80+-500 lớn
100c 77+-200 màu
Lh 0944926131 Phú Cường

Giá thẻ kks 10/9 kv CM, BL
20c 218+5-10
25c 162+-5 lớn
30c 134+-2
40c 117+1-2
50c 100+-1
60c 88+-500
70c 80+-500 lớn
Lh 0944926131 Phú Cường

Giá thẻ kks 9/9 kv CM, BL
20c 212+5-10
25c 162+-5 lớn
30c 133+-2
40c 113+1-2
50c 97+-1
60c 85+-500
70c 80+-500 lớn
Lh 0944926131 Phú Cường

Giá thẻ kks 8/9 kv CM, BL
20c 212+5-10
25c 160+-5 lớn
30c 132+-3
40c 113+1-2
50c 97+-1
60c 85+-500
70c 80+-500 lớn
Lh 0944926131 Phú Cường.

Giá thẻ kks 7/9 kv CM, BL
15c 250+-5
20c 216+5-10
25c 160+-5 lớn
30c 134+-3
40c 114+1-2
50c 97+-1
60c 85+-500
70c 80+-500 lớn
Lh 0944926131 Phú Cường.

Giá thẻ kks 6/9 kv CM, BL
15c 250+-5
20c 215+5-10
25c 155+5 lớn
30c 133+-2 lớn
40c 113+1-2
50c 95+-1 lớn
60c 85+-500
Lh 0944926131 Phú Cường

Giá thẻ kks 5/9 kv CM
15c 250+-5
20c 215+5-10
25c 155+5 lớn
30c 133+-2 lớn
40c 113+1-2
50c 95+-1 lớn
60c 85+-500
Lh 0944926131 Phú Cường

Giá thẽ dập đá kks 5/9 khu vực Bạc Liêu
20c 205 +-10
25c lớn 152k+5
25c nhỏ 147k-5k
30c lớn 130k+2k
30c nhỏ 128k -2k
40c 114k+1k-2k
50c92k+-1k
Liên hệ 0914881769(tý)

MỘT SỐ BẢNG GIÁ THAM KHẢO:

24.9
Oxy luoc
30c 151k oxy luoc
30c 147k oxy thuong
40c 131k oxy luoc
40k 127k oxy thuong
50c 110k oxy luoc
50c 107k dap da
60c 100k oxy luoc
60c 98k dap da.
Tom su gia thuong luong
Kv.ba tri .
Binh dai
Lh.0335550163

Giá tôm thẻ kks tại khu vực bac lieu lh:0917494606(Phước Vũ)
giá ngày 24/9 ,
20c lớn235+10
20c nhỏ230-10
25c lớn 177+5
25c nhỏ 170-5
30c lớn 146+2
30c nhỏ 144-2
40c lớn 127+1
40c nhỏ 126-1
50c lớn 108+1
50c nhỏ 105-1

Giá thẻ kks....khu vực Bình Đại 21/9/2021
Sdt :0787680009
25c lơn 165k, 25c nho 160k
30c 138k
40c 120k
50c 103k
60c 94k
70c 90k
80c 82k
90c 77k
100c 72k

Gia thẻ (THÀNH VỮNG)ap dụng khu cà mau ngày 12/09/2021 đến khi có giá khac
15c1-20c=220k mốc 20c+10k
20c1-22c=220k mốc 20c-10k
22c1-25c=165k mốc 25c+5k
25c1-26c=160k mốc 25c- 5k
26c1-28c=135k mốc 30c+3k
30c1-35c=135k mốc 30c-3ka
35c1-40c=118k mốc 40c+1k
40c1-45c=118k mốc 40c- 2k
45c1-50c=100k mốc 50c+1k
50c1-55c=100k mốc 50c-1k 55c1-100c giá 60c=93k mốc 60c+-500đ từ 75c-100c bắt mau 100c màu A3 =82k lấy mốc 100c ± 200đ xem màu hoặc lấy mẫu kiểm kháng sinh và không kiểm kháng sinh

khu cà mau ngày 11/09/2021 đến khi có giá khac
15c1-20c=219k mốc 20c+10k
20c1-22c=219k mốc 20c-10k
22c1-25c=162k mốc 25c+5k
25c1-26c=158k mốc 25c- 5k
26c1-28c=135k mốc 30c+3k
30c1-35c=134k mốc 30c-3ka
35c1-40c=118k mốc 40c+1k
40c1-45c=118k mốc 40c- 2k
45c1-50c=100k mốc 50c+1k
50c1-55c=100k mốc 50c-1k
55c1-100c giá 60c=90k mốc 60c+-500đ
từ 75c-100c bắt mau 100c màu A3 =80k lấy mốc 100c ± 200đ

Giá tôm hôm nay bắt ngan Ko kiểm, Tại Ba Tri
90c 65 . 80c 73 . 70c 79 . 60c 85 .
50c 95
40c 112
30c 132
25c 142
25c L 145
20c 190 .

Giá Tôm sú 7-9 Oxi Tại ao
Tôm đẹp BaTri
20c 201
21c 195k
22c 192k
23c 189k
24c 186k
25c 183k
26c 181k
27c 179k
28c 177k
29c 175
30c 173k
35c 159k
40c 127k
45c 115k
50c 107k
60c 92k
70c 86k
90c 72k

Giá Tôm sú 7-9 Khu Vực : Lai Hòa - Vĩnh Tân Prey chóp điện gió xẻo su
20c 206k
21c 200k
22c 197k
23c 194k
24c 191k
25c 188k
26c 186k
27c 184k
28c 182k
29c 180k
30c 178k
35c 164k
40c 132k
45c 119k
50c 112k
60c 92k
70c 91k
90c 77k

Cà Mau 07/09/2021 tôm thẻ
15c1-20c=217k mốc 20c+10k
20c1-22c=215k mốc 20c-10k
22c1-25c=162k mốc 25c+5k 25c1-26c=158k mốc 25c- 5k 26c1-28c=135k mốc 30c+3k
30c1-35c=133k mốc 30c-3ka
35c1-40c=116k mốc 40c+1k
40c1-45c=116k mốc 40c- 2k
45c1-50c=98k mốc 50c+1k
50c1-55c=98k mốc 50c-1k
55c1-100c giá 60c=87k mốc 60c+-500đ
từ 75c-100c bắt mau 100c màu A3 =77k lấy mốc 100c ± 200đ xem màu hoặc lấy mẫu kiểm kháng sinh và không kiểm kháng sinh

Giá thẻ kks 6.9 Ba Tri
20c 200k
25c 150k
30c 132k
40c 114k
50c 95k

Gia tôm 5/9 thẻ kiểm kháng sinh Bến Tre ưu tiên khưu vực Ba Tri
100c 63 . 90c 66 . 80c 74 . 70c 79 . 60c 84 . 50c 91 .
40c lớn 110
40c nhỏ 109
30c lớn 130
30c nhỏ 128
25c lớn 140
25c nhỏ 138
20c 195 + 10 trừ 10
Giá ngan không kiểm
100c nhỏ 60k
100c 58 . 90c 63 . 80c 71 . 70c 76 . 60c 80 .
50c 88
40c 106
30c 124
25c lớn 135
25c nhỏ 133
20c 175 .

 

THẢO LUẬN:

 

(*) Các nội dung do cá nhân gửi tới Việt Linh để đăng tin hoặc đã đăng công khai trên các trang, nhóm facebook.

Lưu ý:
1. Người đăng tin chịu trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp của các thông tin gửi đăng.
2. Người sử dụng tin cần kiểm tra kỹ các thông tin trước khi quyết định giao dịch. Xem hướng dẫn GIAO DỊCH AN TOÀN

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn  vietlinh.vn
Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang
DMCA.com Protection Status