Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Hải Long
Địa chỉ: Tỉnh lộ 925, đường Hùng Vương, Thị trấn Ngã Sáu, Châu Thành, Hậu Giang
Điện thoại & fax: (029) 33.95.6868
MSDN: 6300288326
Lĩnh vực: Thuốc & vật tư

Công ty TNHH công nghệ sinh học Hải Long VN chuyên sản xuất kinh doanh thuốc thuỷ sản.