Đăng tin tuyển dụng

Trang Việc làm và các nhóm facebook: Vietjob, Việc làm thủy sản, Việc làm chăn nuôi, thú y... do vietlinh.vn quản lý được thiết lập để đăng các tin tuyển dụng, tìm việc trong ngành nông lâm ngư nghiệp: thủy sản, chăn nuôi thú ý, trồng trọt, bảo vệ thực vật, chế biến, thực phẩm.

Cách 1: Gửi tin đến email:
vietlinh.vieclam@gmail.com

Cách 2: Gửi tin đến zalo 0902580018

Đăng tin miễn phí

- Chủ đề tin tại http://vietlinh.us/viec-lam.asp được link đến Trang tuyển dụng của Quý khách tại vietlinh.us
- Thời gian hiển thị tin tuyển dụng: 4 tuần.
- Tin tuyển dụng được chia sẻ từ web vietlinh.vn vào các nhóm việc làm.

Đăng tin có có phí

- Logo và chủ đề tin tại trang http://vietlinh.us/viec-lam.asp được link đến Trang tuyển dụng của Quý khách tại vietlinh.us hoặc tại website của Quý khách
- Thời gian hiển thị logo và tin tuyển dụng: xác định theo thỏa thuận giữa vietlinh.us và Quý khách.
- Tin tuyển dụng được chia sẻ từ web vietlinh.vn / hoặc nhà tuyển dụng tự đăng (chữ/hình ảnh) vào các nhóm/trang việc làm.

Quý khách vui lòng áp dụng 1 trong 3 mẫu đăng tin dưới đây:

MẪU GIA HẠN TIN ĐÃ ĐĂNG

PHẦN A: THÔNG TIN NGƯỜI ĐĂNG TIN

Họ và tên người đăng tin:
Điện thoại/viber/zalo của người đăng tin:
Email của người đăng tin:

PHẦN B: THÔNG TIN DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG

Tên doanh nghiệp (công ty, tổ chức hay cá nhân):
Mã số thuế:

PHẦN C: Gia hạn tin tuyển dụng:
Gia hạn tin đã đăng ngày... tháng... năm...
Thành tin mới với thời hạn nhận hồ sơ mới từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm...

Quý khách gửi nội dung trên đến email: vietlinh.vieclam@gmail.com hoặc zalo 0902580018

MẪU ĐĂNG TIN TUYỂN DỤNG 1

(Áp dụng đối với Quý khách đã có thông tin tại trang Doanh nghiệp hoặc đã từng đăng tin tại Việt Linh)

Đăng tin tuyển dụng

(Lưu ý: ghi rõ đăng tin có phí hay đăng tin miễn phí)

PHẦN A: THÔNG TIN NGƯỜI ĐĂNG TIN

Họ và tên người đăng tin:
Điện thoại/viber/zalo của người đăng tin:
Email của người đăng tin:

PHẦN B: THÔNG TIN DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG

Tên doanh nghiệp (công ty, tổ chức hay cá nhân):
Mã số thuế:

PHẦN C: THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Cần tuyển:
Chức danh:
Số người:
Trình độ:
Chuyên ngành:
Kinh nghiệm:
Mức lương:
Nơi làm việc:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Hồ sơ bao gồm:
Người nhận hồ sơ:
Địa chỉ / điện thoại / email nhận hồ sơ:
Các thông tin, lưu ý khác:
Thời hạn nhận hồ sơ: từ ngày... đến...

Quý khách có thể gửi file (text) có sẵn đến email: vietlinh.vieclam@gmail.com hoặc zalo 0902580018

MẪU ĐĂNG TIN TUYỂN DỤNG 2

(Áp dụng đối với Quý khách chưa có thông tin tại trang Doanh nghiệp)

Đăng tin tuyển dụng

(Lưu ý: ghi rõ đăng tin có phí hay đăng tin miễn phí)

PHẦN A: THÔNG TIN NGƯỜI ĐĂNG TIN

Họ và tên người đăng tin:
Điện thoại/viber/zalo của người đăng tin:
Email của người đăng tin:

PHẦN B: THÔNG TIN DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG

Tên doanh nghiệp (công ty, tổ chức hay cá nhân):
Mã số thuế:
Địa chỉ:
Điện thoại/viber/zalo của công ty:
Email:
Website:
Fanpage:
Giới thiệu về doanh nghiệp và sản phẩm:
Logo, hình ảnh công ty: gửi bằng file ảnh đính kèm trong email.

PHẦN C: THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Cần tuyển:
Chức danh:
Số người:
Trình độ:
Chuyên ngành:
Kinh nghiệm:
Mức lương:
Nơi làm việc:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Hồ sơ bao gồm:
Người nhận hồ sơ:
Địa chỉ / điện thoại / email nhận hồ sơ:
Các thông tin, lưu ý khác:
Thời hạn nhận hồ sơ: từ ngày... đến...

Quý khách có thể gửi file (text) có sẵn đến email: vietlinh.vieclam@gmail.com hoặc zalo 0902580018

Lưu ý:

- Khi quý khách gửi tin để đăng tại website Việt Linh là quý khách đã đồng ý tuân thủ các quy định theo Quy chế hoạt động của website.
- Tin được duyệt và đăng trong vòng 24 giờ (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ) kể từ khi Việt Linh nhận được email.
- Tin gửi đăng có thể được biên tập lại trước khi hiển thị trên web
- Không gửi tin bằng CHỮ IN HOA
- Website ngầm định hiển thị tất cả các chi tiết: tên công ty, địa chỉ, email, điện thoại, mã số doanh nghiệp (mã số thuế), nội dung tuyển dụng, trừ trường hợp người đăng tin yêu cầu không hiển thị một hay các thông tin này
- Website chỉ đăng những tin có đầy đủ nội dung và các thông tin liên hệ: tên, địa chỉ, email, điện thoại
- Vietlinh.us giữ quyền quyết định đăng hoặc không đăng các tin được gửi đến
- Quý khách cần đọc và tuân thủ Quy chế hoạt động của website
- Quy định này có thể thay đổi, Quý khách cần theo dõi và cập nhật các thay đổi trước khi gửi tin đăng tin
- Người đăng tin chịu trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp của các thông tin gửi đăng
- Người sử dụng tin chịu trách nhiệm kiểm tra kỹ các thông tin rao vặt trước khi ra quyết định giao dịch

Hướng dẫn đảm bảo an toàn giao dịch:

- Nhà tuyển dụng phải cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về người đăng tin (tên, địa chỉ, số điện thoại, email).
- Người tìm việc trực tiếp liên hệ lại với người tuyển dụng để xác nhận lại những thông tin được đăng tải tại vietlinh.us có chính xác không.
- Trong trường hợp người tuyển dụng yêu cầu bạn phải chuyển 1 khoản tiền (đặt cọc, môi giới) trước / sau khi nộp hồ sơ, người tìm việc phải thận trọng, tìm hiểu những thông tin liên quan đến người tuyển dụng, không loại trừ việc đến tận nơi tuyển dụng (nếu có thể) trước khi đưa ra quyết định. Vietlinh.vn không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro người dùng có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc được đăng tải.

Đăng tin tại các nhóm facebook

https://www.facebook.com/groups/vietjob
 https://www.facebook.com/groups/vieclamthuysan
https://www.facebook.com/groups/vieclam.channuoi.thuy

- Nhóm chỉ đăng các tin đã được đăng tại trang "Việc làm"
- Khi quý khách đang đăng tin có phí hoặc có hợp đồng dịch vụ trọn gói tại vietlinh.vn, quý khách có thể tự đăng tin của mình trong các nhóm này (vào nhóm đăng tin trực tiếp)
- Khi quý khách đăng tin miễn phí tại web vietlinh.vn, sau khi tin tuyển dụng được đăng trên vietlinh.vn quý khách có thể chia sẻ tin từ trang web này vào nhóm.

Các tin đăng phải tuân thủ chính sách của mạng xã hội facebook:

Chính sách việc làm
Chính sách công việc sau đây cung cấp hướng dẫn về loại bài đăng công việc nào được phép trên Facebook và áp dụng cho tất cả các bài đăng công việc trên trang và trong nhóm. Các bài đăng công việc phải tuân thủ Tiêu chuẩn cộng đồng cũng như Chính sách việc làm của chúng tôi.
1. Công việc sai lệch, lừa đảo hoặc gian lận
Bài đăng công việc không được thúc đẩy các cơ hội việc làm sai lệch, lừa đảo hoặc gian lận.
2. Sản phẩm và dịch vụ bất hợp pháp
Bài đăng công việc không được thúc đẩy các cơ hội việc làm liên quan đến hoạt động, sản phẩm hoặc dịch vụ bất hợp pháp.
3. Phân biệt đối xử
Các bài đăng công việc không được phân biệt đối xử bất hợp pháp với người nộp đơn dựa trên bất kỳ đặc điểm được bảo vệ nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, chủng tộc, dân tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, tuổi, giới tính, khuynh hướng tình dục, bản sắc gia đình, khuyết tật, y tế hoặc di truyền điều kiện hoặc bất kỳ cơ sở nào khác được bảo vệ theo luật liên bang, tiểu bang hoặc địa phương. Bài đăng công việc phải tuân thủ tất cả các luật hiện hành cấm phân biệt đối xử.
4. Công việc gợi dục
Bài đăng công việc không được thúc đẩy cơ hội việc làm theo cách gợi dục.
5. Sản phẩm và dịch vụ dành cho người lớn
Các bài đăng công việc không được thúc đẩy các cơ hội việc làm yêu cầu dịch vụ dành cho người lớn hoặc sử dụng các sản phẩm dành cho người lớn.
6. Thông tin cá nhân
Bài đăng công việc không được thu hút thông tin cá nhân hoặc thông tin tài chính từ bất kỳ ứng viên tiềm năng nào.
7. Tiếp thị đa cấp
Bài đăng công việc phải mô tả rõ ràng và đầy đủ về sản phẩm hoặc mô hình kinh doanh mà nó đang quảng bá. Các bài đăng công việc không được thúc đẩy cơ hội việc làm cho các mô hình kinh doanh cung cấp bồi thường nhanh chóng cho đầu tư ít, bao gồm các cơ hội tiếp thị đa cấp.
8. Mạo danh
Bài đăng công việc không được mạo danh một thương hiệu, công ty, thực thể hoặc nhân vật công cộng. Điều này bao gồm sai lầm đại diện cho một hiệp hội với một doanh nghiệp.
9. Sản phẩm và dịch vụ liên quan đến thuốc
Bài đăng công việc không được thúc đẩy các cơ hội việc làm liên quan đến thuốc, sản phẩm và dịch vụ bất hợp pháp hoặc giải trí.
10. Sự thô tục và ngữ pháp
Bài đăng công việc không được chứa những từ ngữ thô tục hoặc ngữ pháp xấu và dấu câu. Biểu tượng, số và chữ cái phải được sử dụng đúng cách mà không có ý định phá vỡ quy trình xem xét và hệ thống thực thi của chúng tôi.

Chi tiết: https://www.facebook.com/policies/pages_groups_events/jobs_on_pages

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang