ADM: Tuyển 2 nhân viên thị trường [Quảng Nam, Bình Định]
Công ty Archer Daniels Midland
Trụ sở 1: CÔNG TY TNHH GUYOMARC’H VCN
Chèm, P. Thụy Phương, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội – ĐT: (024) 3838.9209, Fax: (024) 3838.7110
Trụ sở 2: CÔNG TY TNHH GUYOMARC’H VIỆT NAM
Khu phố 1B, P. An Phú, Thị xã Thuận An, Bình Dương – ĐT: (0274) 374.0414, Fax: (0274) 374.0615
Website: ocialis.asia
Lĩnh vực: Thức ăn

ADM: Tuyển 2 nhân viên thị trường [Quảng Nam, Bình Định]

Ngày 9 tháng 5 năm 2022

ADM TUYỂN DỤNG GẤP

Tuyển 01 nhân viên thị trường thức ăn tôm tỉnh Quảng Nam & 01 nhân viên tỉnh BÌNH ĐỊNH.

ADM Việt Nam 100% vốn đầu tư trực thuộc tập đoàn ADM (Archer Daniels Midland ) Mỹ.

Cần tuyển:

Trình độ: Cao Đẳng, Đại học

Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản.

Mức lương: Thỏa thuận

Chế độ: ( Bảo hiểm cho nhân viên và người thân, tham gia các khóa đào tạo thường niên ).

Mô tả công việc: Chăm sóc hệ thống phân phối hiện tại và mở rộng kênh phân phối mới.

Yêu cầu:

- Có kinh nghiệm bán hàng từ 1 đến 3 năm trong lĩnh vực : THỨC ĂN TÔM, THUỐC THỦY SẢN HOẶC TÔM GIỐNG.

- Có khả năng giao tiếp tốt, chịu khó và trung thực.

Hồ sơ yêu cầu:

- CV nêu rõ kinh nghiệm, thời gian, địa điểm đã từng làm việc trước đây.

- Đơn xin việc

Địa chỉ nhận hồ sơ: Hồ sơ qua Email: phuc.phan@adm.com

 

Tuyển 01 nhân viên thị trường thức ăn tôm [Quảng Nam]

Ngày 4 tháng 4 năm 2022

ADM Việt Nam 100% vốn đầu tư trực thuộc tập đoàn ADM (Archer Daniels Midland ) Mỹ.

TUYỂN DỤNG GẤP

Tuyển 01 nhân viên thị trường thức ăn tôm KV NAM QUẢNG NAM

Trình độ: Cao Đẳng, Đại học
Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản.
Mức lương: Thỏa thuận

Chế độ: ( Bảo hiểm cho nhân viên và người thân, tham gia các khóa đào tạo thường niên ).

Mô tả công việc: Chăm sóc hệ thống phân phối hiện tại và mở rộng kênh phân phối mới.

Yêu cầu:
- Có kinh nghiệm bán hàng từ 1 đến 3 năm trong lĩnh vực : THỨC ĂN TÔM, THUỐC THỦY SẢN HOẶC TÔM GIỐNG.
- Có khả năng giao tiếp tốt, chịu khó và trung thực.

Hồ sơ yêu cầu:
- CV nêu rõ kinh nghiệm, thời gian, địa điểm đã từng làm việc trước đây.
- Đơn xin việc

Địa chỉ nhận hồ sơ: Hồ sơ qua Email: phuc.phan@adm.com

Tuyển 01 nhân viên thị trường thức ăn tôm, cá biển [Bình Định]

Ngày 16 tháng 3 năm 2022

ADM Việt Nam 100% vốn đầu tư trực thuộc tập đoàn ADM (Archer Daniels Midland ) Mỹ.

Cần tuyển: Tuyển 01 nhân viên thị trường thức ăn tôm, cá biển kv BÌNH ĐỊNH.

Trình độ: Cao Đẳng, Đại học

Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản.

Mức lương: Thỏa thuận

Chế độ: ( Bảo hiểm cho nhân viên và người thân, tham gia các khóa đào tạo thường niên ).

Mô tả công việc:
- Chăm sóc hệ thống phân phối hiện tại và mở rộng kênh phân phối mới.

Yêu cầu:
- Có kinh nghiệm bán hàng từ 1 đến 3 năm trong lĩnh vực : THỨC ĂN TÔM, THUỐC THỦY SẢN HOẶC TÔM GIỐNG.
- Có khả năng giao tiếp tốt, chịu khó và trung thực.

Hồ sơ yêu cầu:
- CV nêu rõ kinh nghiệm, thời gian, địa điểm đã từng làm việc trước đây.
- Đơn xin việc

Địa chỉ nhận hồ sơ: Email: phuc.phan@adm.com

 

ADM Việt Nam 100% vốn đầu tư của Mỹ, trực thuộc tập đoàn ADM (Archer Daniels Midland ) Mỹ.

Cần tuyển: 01 nhân viên thị trường thức ăn tôm, cá biển kv Nam Bình Thuận

Trình độ: Trung cấp, Cao Đẳng, Đại học

Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản.

Mức lương: 17 triệu + thưởng doanh số.

Chế độ:
Bảo hiểm cho nhân viên và người thân, tham gia các khóa đào tạo thường niên.

Mô tả công việc:
Chăm sóc hệ thống đại lý, người nuôi sẵn có và mở rộng kênh phân phối.

Yêu cầu:
Có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực thủy sản.
- Có khả năng giao tiếp tốt, chịu khó và trung thực.

Hồ sơ yêu cầu:
- CV nêu rõ kinh nghiệm và thời gian làm việc.
- Đơn xin việc

Địa chỉ nhận hồ sơ:
Hồ sơ qua email: tieng.le@adm.com
Điện thoại: 0915619542

 

Tuyển gấp 1 nhân viên thị trường thức ăn tôm, cá biển [Bắc Phú Yên]

Ngày 23 tháng 1 năm 2022

ADM Việt Nam 100% vốn đầu tư của Mỹ, trực thuộc tập đoàn ADM (Archer Daniels Midland ) Mỹ.

Cần tuyển:
Tuyển 01 nhân viên thị trường thức ăn tôm, cá biển kv Bắc Phú Yên.
Trình độ: Cao Đẳng, Đại học
Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản

Mức lương: Thỏa thuận

Chế độ: Bảo hiểm cho nhân viên và người thân, tham gia các khóa đào tạo thường niên ).

Mô tả công việc: Chăm sóc hệ thống phân phối hiện tại và mở rộng kênh phân phối mới.

Yêu cầu:
- Có kinh nghiệm bán hàng từ 2 đến 5 năm trong lĩnh vực : THỨC ĂN TÔM, THUỐC THỦY SẢN HOẶC TÔM GIỐNG.
- Có khả năng giao tiếp tốt, chịu khó và trung thực.

Hồ sơ :
- CV nêu rõ kinh nghiệm, thời gian, địa điểm đã từng làm việc trước đây.
- Đơn xin việc

Địa chỉ nhận hồ sơ qua email: phuc.phan@adm.com

Thời gian nhận hồ sơ: 23/1/2022-23/2/2022

Tuyển gấp 1 nhân viên thị trường thức ăn tôm [Quảng Nam]

Ngày 16 tháng 12 năm 2021

ADM Việt Nam 100% vốn đầu tư của Mỹ, trực thuộc tập đoàn ADM (Archer Daniels Midland ) Mỹ.

Cần tuyển: 1 nhân viên thị trường thức ăn tôm [Quảng Nam]
Trình độ: Cao Đẳng, Đại học
Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản.

Mức lương: Thỏa thuận

Chế độ: Bảo hiểm cho nhân viên và người thân, tham gia các khóa đào tạo thường niên.

Mô tả công việc: Chăm sóc hệ thống phân phối hiện tại và mở rộng kênh phân phối mới.

Yêu cầu:
- Có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực : THỨC ĂN TÔM, THUỐC THỦY SẢN HOẶC TÔM GIỐNG.
- Có khả năng giao tiếp tốt, chịu khó và trung thực.

Hồ sơ yêu cầu:
- CV nêu rõ kinh nghiệm, thời gian, địa điểm đã từng làm việc trước đây.
- Đơn xin việc

Địa chỉ nhận hồ sơ: email: phuc.phan@adm.com

 

Tuyển 1 nhân viên thị trường thức ăn tôm, cá biển khu vực Nam Bình Thuận

Ngày 20 tháng 11 năm 2021

ADM Việt Nam 100% vốn đầu tư của Mỹ, trực thuộc tập đoàn ADM (Archer Daniels Midland ) Mỹ.

Cần tuyển:
Trình độ: Trung cấp, Cao Đẳng, Đại học
Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản.

Mức lương: 17 triệu + thưởng doanh số.

Chế độ: ( Bảo hiểm cho nhân viên và người thân, tham gia các khóa đào tạo thường niên ).

Mô tả công việc: Chăm sóc hệ thống đại lý, người nuôi sẵn có và mở rộng kênh phân phối.

Yêu cầu:
- Có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực thủy sản.
- Có khả năng giao tiếp tốt, chịu khó và trung thực.

Hồ sơ yêu cầu:
- CV nêu rõ kinh nghiệm và thời gian làm việc.
- Đơn xin việc

Địa chỉ nhận hồ sơ:
- Hồ sơ qua email: tieng.le@adm.com
- Điện thoại: 0915619542

 

Tuyển 01 nhân viên thị trường thức ăn tôm, cá biển khu vực Vạn Ninh - Đông Hoà

Ngày 12 tháng 6 năm 2021

 

ADM Việt Nam 100% vốn đầu tư của Mỹ, trực thuộc tập đoàn ADM (Archer Daniels Midland ) Mỹ.

Cần tuyển 01 nhân viên thị trường thức ăn tôm, cá biển khu vực Vạn Ninh - Đông Hoà

Trình độ: Trung cấp, Cao Đẳng, Đại học

Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản.

Mức lương: Thỏa thuận

Chế độ: Bảo hiểm cho nhân viên và người thân, tham gia các khóa đào tạo thường niên.

Mô tả công việc: Chăm sóc hệ thống đại lý, người nuôi sẵn có và mở rộng kênh phân phối.

Yêu cầu:
- Có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực thủy sản.
- Có khả năng giao tiếp tốt, chịu khó và trung thực.

Hồ sơ yêu cầu:
- CV nêu rõ kinh nghiệm và thời gian làm việc.
- Đơn xin việc

Địa chỉ nhận hồ sơ:
Hồ sơ qua email: tieng.le@adm.com
Điện thoại: 0915619542

 

* Các tin tuyển dụng trước

Công ty TNHH GUYOMARC'H-VN 100% vốn đầu tư của Mỹ, trực thuộc tập đoàn ADM (Archer Daniels Midland ) Mỹ, được thành lập từ năm 2001 chuyên sản xuất, cung cấp các loại thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản, tư vấn, hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật nuôi và hợp tác sản xuất con giống với các đối tác nước ngoài.

Hiện nay ADM Việt Nam có: 6 nhà máy sản xuất: 1 tại Hà Nội, 1 tại Hà Nam, 3 tại Bình Dương và 1 tại Đồng Tháp; 3 Trung tâm R&D; 2 Phòng kỹ thuật; 1 Phòng thí nghiệm; 3 Kho trung chuyển; 3 Trung tâm giống.

Địa chỉ công ty: KP1B, P. An Phú, TX. Thuận An, Tp. Thuận An. Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0274) 3740414 - Fax: (0274) 3740615

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
Website: vietlinh.com.vn  vietlinh.vn
Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang
DMCA.com Protection Status